Šifra Kategorija Naziv Stanje Cena sa PDV-om Datum ažuriranja liste: 17.08.2022
8015 Ležaj - samopodesivi kuglični 11206 KYK 2 798,00
9495 Ležaj - samopodesivi kuglični 11207 CX 2 1.452,00
42 Ležaj - samopodesivi kuglični 1200 WBF 5 114,00
6455 Ležaj - samopodesivi kuglični 1200 KYK 2 257,00
46 Ležaj - samopodesivi kuglični 1201 CX 1 149,00
44 Ležaj - samopodesivi kuglični 1201 WBF 2 119,00
11414 Ležaj - samopodesivi kuglični 1201 ETN9 SKF 2 1.638,00
9859 Ležaj - samopodesivi kuglični 1201 ZVL 6 266,00
48 Ležaj - samopodesivi kuglični 1202 CX 2 177,00
10586 Ležaj - samopodesivi kuglični 1202 ETN9 SKF 2 1.772,00
6925 Ležaj - samopodesivi kuglični 1202 KYK 5 177,00
12254 Ležaj - samopodesivi kuglični 1202 WBW 4 108,00
10362 Ležaj - samopodesivi kuglični 1203 ETN9 SKF 2 2.002,00
6529 Ležaj - samopodesivi kuglični 1203 WBW 6 140,00
8308 Ležaj - samopodesivi kuglični 1203 ZVL 5 378,00
9246 Ležaj - samopodesivi kuglični 1204 WBW 6 171,00
11514 Ležaj - samopodesivi kuglični 1204 ETN9 SKF 2 2.300,00
8200 Ležaj - samopodesivi kuglični 1204 ZVL 6 422,00
61 Ležaj - samopodesivi kuglični 1205 ETN9 SKF 2 1.630,00
60 Ležaj - samopodesivi kuglični 1205 K WBF 1 180,00
13060 Ležaj - samopodesivi kuglični 1205 K+H BBC-R 2 500,00
12234 Ležaj - samopodesivi kuglični 1205 LZWB 10 171,00
7667 Ležaj - samopodesivi kuglični 1205 ZVL 10 471,00
10195 Ležaj - samopodesivi kuglični 1206 ETN9 SKF 4 1.767,00
7440 Ležaj - samopodesivi kuglični 1206 K+H KYK 4 584,00
11748 Ležaj - samopodesivi kuglični 1206 KONLON 6 208,00
13082 Ležaj - samopodesivi kuglični 1206 LZWB 6 208,00
5622 Ležaj - samopodesivi kuglični 1206 WBW 3 230,00
8103 Ležaj - samopodesivi kuglični 1206 ZVL 2 485,00
8058 Ležaj - samopodesivi kuglični 1207 ETN9 SKF 2 2.001,00
11679 Ležaj - samopodesivi kuglični 1207 K KONLON 2 260,00
9285 Ležaj - samopodesivi kuglični 1207 K WBW 2 273,00
9054 Ležaj - samopodesivi kuglični 1207 K ZVL 2 576,00
12080 Ležaj - samopodesivi kuglični 1207 KONLON 4 251,00
5623 Ležaj - samopodesivi kuglični 1207 WBW 2 293,00
7549 Ležaj - samopodesivi kuglični 1207 ZVL 4 2.001,00
77 Ležaj - samopodesivi kuglični 1208 ETN9 SKF 2 2.412,00
5625 Ležaj - samopodesivi kuglični 1208 K WBW 2 377,00
9325 Ležaj - samopodesivi kuglični 1208 K ZVL 4 744,00
5624 Ležaj - samopodesivi kuglični 1208 WBW 5 377,00
8010 Ležaj - samopodesivi kuglični 1208 ZVL 4 725,00
10483 Ležaj - samopodesivi kuglični 1209 ETN9 SKF 2 2.642,00
82 Ležaj - samopodesivi kuglični 1209 K WBF 3 352,00
7584 Ležaj - samopodesivi kuglični 1209 K ZVL 2 821,00
12002 Ležaj - samopodesivi kuglični 1209 KONLON 2 501,00
8321 Ležaj - samopodesivi kuglični 1209 ZVL 1 796,00
90 Ležaj - samopodesivi kuglični 1210 EKTN9 SKF 2 3.293,00
9998 Ležaj - samopodesivi kuglični 1210 ETN9 SKF 2 2.751,00
10580 Ležaj - samopodesivi kuglični 1210 K WBW 2 458,00
10280 Ležaj - samopodesivi kuglični 1210 K ZVL 1 940,00
11824 Ležaj - samopodesivi kuglični 1210 KBS 4 381,00
8334 Ležaj - samopodesivi kuglični 1210 ZVL 4 863,00
9822 Ležaj - samopodesivi kuglični 1211 KYK 2 796,00
95 Ležaj - samopodesivi kuglični 1212 WBF 1 629,00
98 Ležaj - samopodesivi kuglični 1212 K WBF 1 629,00
6152 Ležaj - samopodesivi kuglični 1212 K WBW 1 677,00
9560 Ležaj - samopodesivi kuglični 1213 ZVL 1 1.646,00
101 Ležaj - samopodesivi kuglični 1216 ZKL 2 1.505,00
11932 Ležaj - samopodesivi kuglični 1302 WBW 4 180,00
109 Ležaj - samopodesivi kuglični 1303 CX 1 317,00
8988 Ležaj - samopodesivi kuglični 1303 ZVL 2 612,00
110 Ležaj - samopodesivi kuglični 1304 WBF 2 206,00
10370 Ležaj - samopodesivi kuglični 1304 ETN9 SKF 2 3.015,00
11980 Ležaj - samopodesivi kuglični 1304 ZVL 4 617,00
9999 Ležaj - samopodesivi kuglični 1305 ETN9 SKF 2 2.172,00
5627 Ležaj - samopodesivi kuglični 1305 WBW 4 279,00
7528 Ležaj - samopodesivi kuglični 1305 ZVL 2 634,00
10659 Ležaj - samopodesivi kuglični 1306 ETN9 SKF 2 2.345,00
116 Ležaj - samopodesivi kuglični 1306 K WBF 4 357,00
7772 Ležaj - samopodesivi kuglični 1306 WBW 4 352,00
9419 Ležaj - samopodesivi kuglični 1306 ZVL 2 710,00
10132 Ležaj - samopodesivi kuglični 1307 ETN9 SKF 2 3.048,00
121 Ležaj - samopodesivi kuglični 1307 K WBF 2 447,00
11660 Ležaj - samopodesivi kuglični 1307 KONLON 2 378,00
7565 Ležaj - samopodesivi kuglični 1307 ZVL 2 874,00
10660 Ležaj - samopodesivi kuglični 1308 ETN9 SKF 2 3.660,00
124 Ležaj - samopodesivi kuglični 1308 K CX 2 776,00
125 Ležaj - samopodesivi kuglični 1308 K WBF 2 539,00
6531 Ležaj - samopodesivi kuglični 1308 WBW 1 539,00
7693 Ležaj - samopodesivi kuglični 1308 ZVL 2 1.016,00
10587 Ležaj - samopodesivi kuglični 1309 ETN9 SKF 2 3.777,00
10447 Ležaj - samopodesivi kuglični 1309 K ZVL 2 1.490,00
11825 Ležaj - samopodesivi kuglični 1309 LZWB 2 616,00
8570 Ležaj - samopodesivi kuglični 1309 ZVL 2 1.376,00
131 Ležaj - samopodesivi kuglični 1310 WBF 2 767,00
132 Ležaj - samopodesivi kuglični 1310 K WBF 1 807,00
8674 Ležaj - samopodesivi kuglični 1310 ZVL 2 1.725,00
9139 Ležaj - samopodesivi kuglični 1311 ZVL 1 2.138,00
144 Ležaj - samopodesivi kuglični 1312 WBF 1 1.086,00
9179 Ležaj - samopodesivi kuglični 1312 ZVL 1 2.331,00
151 Ležaj - samopodesivi kuglični 1313 WBF 1 1.396,00
152 Ležaj - samopodesivi kuglični 1313 K WBF 2 1.372,00
267 Ležaj - samopodesivi kuglični 2200 2RS KG 4 213,00
269 Ležaj - samopodesivi kuglični 2201 2RS CX 1 244,00
10524 Ležaj - samopodesivi kuglični 2201 2RS DPI 2 197,00
11440 Ležaj - samopodesivi kuglični 2201 E-2RS1TN9 SKF 1 1.934,00
9494 Ležaj - samopodesivi kuglični 2202 2RS DPI 2 198,00
11474 Ležaj - samopodesivi kuglični 2202 2RS ZVL 4 730,00
11441 Ležaj - samopodesivi kuglični 2202 E-2RS1TN9 SKF 4 2.157,00
274 Ležaj - samopodesivi kuglični 2203 2RS WBF 4 230,00
11475 Ležaj - samopodesivi kuglični 2203 2RS ZVL 2 862,00
11438 Ležaj - samopodesivi kuglični 2203 E-2RS1TN9 SKF 2 2.510,00
12306 Ležaj - samopodesivi kuglični 2204 2RS TNGH (poliamidni kavez) ZVL 4 666,00
6079 Ležaj - samopodesivi kuglični 2204 2RS WBW 4 249,00
9933 Ležaj - samopodesivi kuglični 2204 E-2RS1 TN9 SKF 2 2.402,00
10691 Ležaj - samopodesivi kuglični 2205 2RS BBC-R 2 429,00
11185 Ležaj - samopodesivi kuglični 2205 2RS LZWB 6 323,00
10241 Ležaj - samopodesivi kuglični 2205 E-2RS1TN9 SKF 2 2.127,00
7552 Ležaj - samopodesivi kuglični 2205 ZVL 4 573,00
6532 Ležaj - samopodesivi kuglični 2206 2RS WBW 4 335,00
13452 Ležaj - samopodesivi kuglični 2206 2RS ZVL 20 809,00
10484 Ležaj - samopodesivi kuglični 2206 E-2RS1TN9 SKF 2 1.934,00
11389 Ležaj - samopodesivi kuglični 2207 2RS KONLON 4 432,00
11790 Ležaj - samopodesivi kuglični 2207 2RS ZVL 4 927,00
10316 Ležaj - samopodesivi kuglični 2207 E-2RS1TN9 SKF 2 3.035,00
12199 Ležaj - samopodesivi kuglični 2207 K LZWB 2 346,00
12200 Ležaj - samopodesivi kuglični 2207 K ZVL 2 976,00
7570 Ležaj - samopodesivi kuglični 2207 ZVL 2 706,00
11434 Ležaj - samopodesivi kuglični 2208 2RS KONLON 4 485,00
6155 Ležaj - samopodesivi kuglični 2208 2RS WBW 1 580,00
11476 Ležaj - samopodesivi kuglični 2208 2RS ZVL 4 1.149,00
4091 Ležaj - samopodesivi kuglični 2208 E-2RS1TN9 SKF 2 3.072,00
304 Ležaj - samopodesivi kuglični 2208 K WBF 3 431,00
305 Ležaj - samopodesivi kuglični 2209 WBF 1 474,00
309 Ležaj - samopodesivi kuglični 2209 2RS CX 1 980,00
306 Ležaj - samopodesivi kuglični 2209 2RS WBF 1 669,00
4199 Ležaj - samopodesivi kuglični 2209 E-2RS1TN9 SKF 2 4.176,00
9394 Ležaj - samopodesivi kuglični 2209 K ZVL 2 1.037,00
5628 Ležaj - samopodesivi kuglični 2209 WBW 3 531,00
7795 Ležaj - samopodesivi kuglični 2209 ZVL 2 989,00
6157 Ležaj - samopodesivi kuglični 2210 2RS WBW 5 653,00
13400 Ležaj - samopodesivi kuglični 2210 2RS ZVL 2 4.580,00
10434 Ležaj - samopodesivi kuglični 2210 2RS-TVH FAG 2 4.580,00
6156 Ležaj - samopodesivi kuglični 2210 K WBW 2 588,00
12656 Ležaj - samopodesivi kuglični 2211 K CX 2 1.179,00
6533 Ležaj - samopodesivi kuglični 2211 WBW 2 675,00
321 Ležaj - samopodesivi kuglični 2212 WBF 1 812,00
325 Ležaj - samopodesivi kuglični 2212 K WBF 2 812,00
7553 Ležaj - samopodesivi kuglični 2212 ZVL 2 1.905,00
326 Ležaj - samopodesivi kuglični 2213 WBF 1 1.025,00
327 Ležaj - samopodesivi kuglični 2214 K MGM 1 1.436,00
8967 Ležaj - samopodesivi kuglični 2302 2RS WBW 2 416,00
7275 Ležaj - samopodesivi kuglični 2303 2RS WBF 1 466,00
7150 Ležaj - samopodesivi kuglični 2304 2RS WBW 1 564,00
11966 Ležaj - samopodesivi kuglični 2304 ZVL 2 839,00
421 Ležaj - samopodesivi kuglični 2305 WBF 6 394,00
422 Ležaj - samopodesivi kuglični 2305 2RS CX 1 752,00
7681 Ležaj - samopodesivi kuglični 2306 ZVL 2 977,00
12290 Ležaj - samopodesivi kuglični 2307 KONLON 2 519,00
8653 Ležaj - samopodesivi kuglični 2307 ZVL 2 1.349,00
428 Ležaj - samopodesivi kuglični 2308 WBF 2 796,00
8675 Ležaj - samopodesivi kuglični 2308 ZVL 2 1.424,00
9705 Ležaj - samopodesivi kuglični 2309 ZVL 2 1.920,00
433 Ležaj - samopodesivi kuglični 2310 WBF 1 1.172,00
434 Ležaj - samopodesivi kuglični 2310 2RS CX 6 2.692,00
11974 Ležaj - samopodesivi kuglični 2310 2RS WBW 2 1.648,00
435 Ležaj - samopodesivi kuglični 2310 K WBF 1 1.338,00
3977 Ležaj - samopodesivi kuglični 2310 K CX 1 1.796,00
3620 Ležaj - samopodesivi kuglični 2311 K WBF 2 1.494,00
3619 Ležaj - samopodesivi kuglični 2311 WBF 1 1.559,00
11655 Ležaj - samopodesivi kuglični 2311 ZVL 2 4.269,00

www.lager032.rs koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta. Ukoliko nastavite sa korišćenjem sajta, smatra se da ste saglasni sa našim uslovima korišćenja, politikom privatnosti i potvrđujete prihvatanje kolačića na njegovim stranicama.

x