Šifra Kategorija Naziv Stanje Cena sa PDV-om Datum ažuriranja liste: 29.11.2022
8015 Ležaj - samopodesivi kuglični 11206 KYK 2 932,00
9495 Ležaj - samopodesivi kuglični 11207 CX 2 1.763,00
42 Ležaj - samopodesivi kuglični 1200 WBF 5 134,00
6455 Ležaj - samopodesivi kuglični 1200 KYK 2 300,00
46 Ležaj - samopodesivi kuglični 1201 CX 1 174,00
44 Ležaj - samopodesivi kuglični 1201 WBF 2 138,00
11414 Ležaj - samopodesivi kuglični 1201 ETN9 SKF 2 1.911,00
9859 Ležaj - samopodesivi kuglični 1201 ZVL 6 310,00
48 Ležaj - samopodesivi kuglični 1202 CX 2 206,00
10586 Ležaj - samopodesivi kuglični 1202 ETN9 SKF 2 2.067,00
6925 Ležaj - samopodesivi kuglični 1202 KYK 3 206,00
12254 Ležaj - samopodesivi kuglični 1202 WBW 4 126,00
10362 Ležaj - samopodesivi kuglični 1203 ETN9 SKF 2 2.856,00
6529 Ležaj - samopodesivi kuglični 1203 WBW 6 162,00
8308 Ležaj - samopodesivi kuglični 1203 ZVL 5 441,00
9246 Ležaj - samopodesivi kuglični 1204 WBW 6 200,00
11514 Ležaj - samopodesivi kuglični 1204 ETN9 SKF 2 2.682,00
8200 Ležaj - samopodesivi kuglični 1204 ZVL 6 495,00
61 Ležaj - samopodesivi kuglični 1205 ETN9 SKF 2 2.067,00
60 Ležaj - samopodesivi kuglični 1205 K WBF 1 210,00
13060 Ležaj - samopodesivi kuglični 1205 K+H BBC-R 2 582,00
12234 Ležaj - samopodesivi kuglični 1205 LZWB 10 200,00
7667 Ležaj - samopodesivi kuglični 1205 ZVL 12 549,00
10195 Ležaj - samopodesivi kuglični 1206 ETN9 SKF 4 2.061,00
7440 Ležaj - samopodesivi kuglični 1206 K+H KYK 4 681,00
11748 Ležaj - samopodesivi kuglični 1206 KONLON 6 243,00
13082 Ležaj - samopodesivi kuglični 1206 LZWB 6 243,00
5622 Ležaj - samopodesivi kuglični 1206 WBW 3 268,00
8103 Ležaj - samopodesivi kuglični 1206 ZVL 6 738,00
8058 Ležaj - samopodesivi kuglični 1207 ETN9 SKF 2 2.531,00
11679 Ležaj - samopodesivi kuglični 1207 K KONLON 2 303,00
9285 Ležaj - samopodesivi kuglični 1207 K WBW 2 318,00
9054 Ležaj - samopodesivi kuglični 1207 K ZVL 4 908,00
12080 Ležaj - samopodesivi kuglični 1207 KONLON 4 293,00
5623 Ležaj - samopodesivi kuglični 1207 WBW 2 342,00
7549 Ležaj - samopodesivi kuglični 1207 ZVL 4 656,00
77 Ležaj - samopodesivi kuglični 1208 ETN9 SKF 2 2.591,00
5625 Ležaj - samopodesivi kuglični 1208 K WBW 2 440,00
9325 Ležaj - samopodesivi kuglični 1208 K ZVL 4 898,00
5624 Ležaj - samopodesivi kuglični 1208 WBW 5 440,00
8010 Ležaj - samopodesivi kuglični 1208 ZVL 4 848,00
10483 Ležaj - samopodesivi kuglični 1209 ETN9 SKF 2 3.251,00
82 Ležaj - samopodesivi kuglični 1209 K WBF 3 411,00
7584 Ležaj - samopodesivi kuglični 1209 K ZVL 2 958,00
12002 Ležaj - samopodesivi kuglični 1209 KONLON 2 584,00
8321 Ležaj - samopodesivi kuglični 1209 ZVL 1 928,00
90 Ležaj - samopodesivi kuglični 1210 EKTN9 SKF 2 3.842,00
9998 Ležaj - samopodesivi kuglični 1210 ETN9 SKF 2 3.209,00
10580 Ležaj - samopodesivi kuglični 1210 K WBW 2 620,00
10280 Ležaj - samopodesivi kuglični 1210 K ZVL 1 1.096,00
11824 Ležaj - samopodesivi kuglični 1210 KBS 4 444,00
8334 Ležaj - samopodesivi kuglični 1210 ZVL 4 1.007,00
13694 Ležaj - samopodesivi kuglični 1211 K ZVL 2 1.437,00
13688 Ležaj - samopodesivi kuglični 1211 P6 BBC-R 2 872,00
95 Ležaj - samopodesivi kuglični 1212 WBF 1 734,00
98 Ležaj - samopodesivi kuglični 1212 K WBF 1 734,00
6152 Ležaj - samopodesivi kuglični 1212 K WBW 1 790,00
9560 Ležaj - samopodesivi kuglični 1213 ZVL 1 1.919,00
101 Ležaj - samopodesivi kuglični 1216 ZKL 2 1.756,00
11932 Ležaj - samopodesivi kuglični 1302 WBW 4 210,00
109 Ležaj - samopodesivi kuglični 1303 CX 1 370,00
8988 Ležaj - samopodesivi kuglični 1303 ZVL 2 714,00
110 Ležaj - samopodesivi kuglični 1304 WBF 2 239,00
10370 Ležaj - samopodesivi kuglični 1304 ETN9 SKF 2 3.518,00
11980 Ležaj - samopodesivi kuglični 1304 ZVL 4 720,00
9999 Ležaj - samopodesivi kuglični 1305 ETN9 SKF 2 2.600,00
5627 Ležaj - samopodesivi kuglični 1305 WBW 3 326,00
7528 Ležaj - samopodesivi kuglični 1305 ZVL 2 740,00
10659 Ležaj - samopodesivi kuglični 1306 ETN9 SKF 2 3.044,00
116 Ležaj - samopodesivi kuglični 1306 K WBF 4 416,00
7772 Ležaj - samopodesivi kuglični 1306 WBW 4 533,00
9419 Ležaj - samopodesivi kuglični 1306 ZVL 2 827,00
10132 Ležaj - samopodesivi kuglični 1307 ETN9 SKF 2 3.556,00
121 Ležaj - samopodesivi kuglični 1307 K WBF 2 521,00
13594 Ležaj - samopodesivi kuglični 1307 KFB-Germany 2 1.154,00
13648 Ležaj - samopodesivi kuglični 1307 LZWB 2 683,00
10660 Ležaj - samopodesivi kuglični 1308 ETN9 SKF 2 4.803,00
124 Ležaj - samopodesivi kuglični 1308 K CX 2 905,00
125 Ležaj - samopodesivi kuglični 1308 K WBF 2 629,00
6531 Ležaj - samopodesivi kuglični 1308 WBW 1 629,00
7693 Ležaj - samopodesivi kuglični 1308 ZVL 2 1.185,00
10587 Ležaj - samopodesivi kuglični 1309 ETN9 SKF 2 5.560,00
10447 Ležaj - samopodesivi kuglični 1309 K ZVL 2 1.738,00
11825 Ležaj - samopodesivi kuglični 1309 LZWB 2 718,00
8570 Ležaj - samopodesivi kuglični 1309 ZVL 2 1.605,00
131 Ležaj - samopodesivi kuglični 1310 WBF 2 894,00
132 Ležaj - samopodesivi kuglični 1310 K WBF 1 941,00
8674 Ležaj - samopodesivi kuglični 1310 ZVL 2 2.012,00
9139 Ležaj - samopodesivi kuglični 1311 ZVL 1 2.494,00
144 Ležaj - samopodesivi kuglični 1312 WBF 1 1.268,00
9179 Ležaj - samopodesivi kuglični 1312 ZVL 1 2.720,00
151 Ležaj - samopodesivi kuglični 1313 WBF 1 1.629,00
152 Ležaj - samopodesivi kuglični 1313 K WBF 2 1.600,00
267 Ležaj - samopodesivi kuglični 2200 2RS KG 2 248,00
269 Ležaj - samopodesivi kuglični 2201 2RS CX 1 285,00
10524 Ležaj - samopodesivi kuglični 2201 2RS DPI 2 230,00
11440 Ležaj - samopodesivi kuglični 2201 E-2RS1TN9 SKF 1 2.255,00
10329 Ležaj - samopodesivi kuglični 2201 KYK 6 335,00
9494 Ležaj - samopodesivi kuglični 2202 2RS DPI 2 231,00
11474 Ležaj - samopodesivi kuglični 2202 2RS ZVL 4 851,00
11441 Ležaj - samopodesivi kuglični 2202 E-2RS1TN9 SKF 4 2.516,00
274 Ležaj - samopodesivi kuglični 2203 2RS WBF 4 268,00
11475 Ležaj - samopodesivi kuglični 2203 2RS ZVL 2 1.006,00
11438 Ležaj - samopodesivi kuglični 2203 E-2RS1TN9 SKF 2 2.927,00
12306 Ležaj - samopodesivi kuglični 2204 2RS TNGH (poliamidni kavez) ZVL 4 777,00
6079 Ležaj - samopodesivi kuglični 2204 2RS WBW 4 290,00
9933 Ležaj - samopodesivi kuglični 2204 E-2RS1 TN9 SKF 2 2.801,00
10691 Ležaj - samopodesivi kuglični 2205 2RS BBC-R 2 473,00
11185 Ležaj - samopodesivi kuglični 2205 2RS LZWB 6 377,00
10241 Ležaj - samopodesivi kuglični 2205 E-2RS1TN9 SKF 2 2.481,00
7552 Ležaj - samopodesivi kuglični 2205 ZVL 4 668,00
13661 Ležaj - samopodesivi kuglični 2206 2RS KFB-Germany 23 880,00
6532 Ležaj - samopodesivi kuglični 2206 2RS WBW 4 390,00
10484 Ležaj - samopodesivi kuglični 2206 E-2RS1TN9 SKF 2 2.255,00
11389 Ležaj - samopodesivi kuglični 2207 2RS KONLON 3 504,00
11790 Ležaj - samopodesivi kuglični 2207 2RS ZVL 4 1.100,00
10316 Ležaj - samopodesivi kuglični 2207 E-2RS1TN9 SKF 2 3.540,00
12199 Ležaj - samopodesivi kuglični 2207 K LZWB 2 404,00
12200 Ležaj - samopodesivi kuglični 2207 K ZVL 2 1.138,00
11434 Ležaj - samopodesivi kuglični 2208 2RS KONLON 4 566,00
6155 Ležaj - samopodesivi kuglični 2208 2RS WBW 1 676,00
11476 Ležaj - samopodesivi kuglični 2208 2RS ZVL 4 1.805,00
4091 Ležaj - samopodesivi kuglični 2208 E-2RS1TN9 SKF 2 3.585,00
304 Ležaj - samopodesivi kuglični 2208 K WBF 3 503,00
305 Ležaj - samopodesivi kuglični 2209 WBF 1 554,00
309 Ležaj - samopodesivi kuglični 2209 2RS CX 1 1.143,00
306 Ležaj - samopodesivi kuglični 2209 2RS WBF 1 780,00
4199 Ležaj - samopodesivi kuglični 2209 E-2RS1TN9 SKF 2 4.872,00
9394 Ležaj - samopodesivi kuglični 2209 K ZVL 2 1.210,00
5628 Ležaj - samopodesivi kuglični 2209 WBW 3 620,00
7795 Ležaj - samopodesivi kuglični 2209 ZVL 2 1.154,00
6157 Ležaj - samopodesivi kuglični 2210 2RS WBW 5 762,00
13400 Ležaj - samopodesivi kuglični 2210 2RS ZVL 2 5.343,00
10434 Ležaj - samopodesivi kuglični 2210 2RS-TVH FAG 2 5.343,00
6156 Ležaj - samopodesivi kuglični 2210 K WBW 1 687,00
12656 Ležaj - samopodesivi kuglični 2211 K CX 2 1.523,00
6533 Ležaj - samopodesivi kuglični 2211 WBW 2 788,00
321 Ležaj - samopodesivi kuglični 2212 WBF 1 947,00
325 Ležaj - samopodesivi kuglični 2212 K WBF 2 947,00
7553 Ležaj - samopodesivi kuglični 2212 ZVL 2 2.222,00
326 Ležaj - samopodesivi kuglični 2213 WBF 1 1.196,00
327 Ležaj - samopodesivi kuglični 2214 K MGM 1 1.674,00
8967 Ležaj - samopodesivi kuglični 2302 2RS WBW 2 485,00
7275 Ležaj - samopodesivi kuglični 2303 2RS WBF 1 544,00
7150 Ležaj - samopodesivi kuglični 2304 2RS WBW 1 658,00
11966 Ležaj - samopodesivi kuglični 2304 ZVL 2 978,00
421 Ležaj - samopodesivi kuglični 2305 WBF 5 460,00
422 Ležaj - samopodesivi kuglični 2305 2RS CX 1 876,00
7681 Ležaj - samopodesivi kuglični 2306 ZVL 2 1.140,00
12290 Ležaj - samopodesivi kuglični 2307 KONLON 2 605,00
8653 Ležaj - samopodesivi kuglični 2307 ZVL 2 1.697,00
428 Ležaj - samopodesivi kuglični 2308 WBF 2 928,00
8675 Ležaj - samopodesivi kuglični 2308 ZVL 2 1.661,00
9705 Ležaj - samopodesivi kuglični 2309 ZVL 2 2.241,00
433 Ležaj - samopodesivi kuglični 2310 WBF 1 1.367,00
434 Ležaj - samopodesivi kuglični 2310 2RS CX 6 3.141,00
435 Ležaj - samopodesivi kuglični 2310 K WBF 1 1.562,00
3977 Ležaj - samopodesivi kuglični 2310 K CX 1 2.094,00
3620 Ležaj - samopodesivi kuglični 2311 K WBF 2 1.743,00
3619 Ležaj - samopodesivi kuglični 2311 WBF 1 1.818,00
11655 Ležaj - samopodesivi kuglični 2311 ZVL 2 4.980,00

www.lager032.rs koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta. Ukoliko nastavite sa korišćenjem sajta, smatra se da ste saglasni sa našim uslovima korišćenja, politikom privatnosti i potvrđujete prihvatanje kolačića na njegovim stranicama.

x