Šifra Kategorija Naziv Stanje Cena sa PDV-om Datum ažuriranja liste: 17.09.2021
5366 Ležaj - kućišta F 209 SNR 3 1.318,00
5585 Ležaj - kućišta FLAN 47-MSB INA 2 242,00
3714 Ležaj - kućišta FLAN 47-MST INA 2 242,00
5586 Ležaj - kućišta FLAN 52-MSB INA 3 242,00
5755 Ležaj - kućišta FLAN 52-MST INA 4 242,00
10835 Ležaj - kućišta FLAN 52-MSTR INA 2 242,00
10557 Ležaj - kućišta FLAN 62-MSB INA 2 257,00
10836 Ležaj - kućišta FLAN 62-MSTR INA 2 243,00
5756 Ležaj - kućišta FLAN 72-MSB INA 2 335,00
5588 Ležaj - kućišta FLAN 72-MST INA 2 335,00
10837 Ležaj - kućišta FLAN 72-MSTR INA 2 335,00
5589 Ležaj - kućišta FLAN 80-MSB INA 2 490,00
10838 Ležaj - kućišta FLAN 80-MST INA 2 399,00
3802 Ležaj - kućišta GEH 47-BT INA 2 554,00
10839 Ležaj - kućišta GEH 52-BT INA 2 609,00
9953 Ležaj - kućišta GEH 62 BT INA 2 724,00
9541 Ležaj - kućišta SNU 516/613 WBF 1 5.594,00
9353 Ležaj - kućišta SNU 518/615 WBF 2 7.178,00
10397 Ležaj - kućišta UCF 201 CX 1 474,00
9198 Ležaj - kućišta UCF 201 KONLON 2 381,00
12122 Ležaj - kućišta UCF 201 LZWB 2 381,00
9847 Ležaj - kućišta UCF 202 FHY 2 371,00
9566 Ležaj - kućišta UCF 202 WBW 2 371,00
9160 Ležaj - kućišta UCF 203 FHY 4 352,00
10285 Ležaj - kućišta UCF 204 CX 3 450,00
8601 Ležaj - kućišta UCF 204 FHY 14 323,00
10449 Ležaj - kućišta UCF 205 (FGC 205) ZVL 4 795,00
10900 Ležaj - kućišta UCF 205 BBC-R 1 645,00
8635 Ležaj - kućišta UCF 205 FHY 2 334,00
8909 Ležaj - kućišta UCF 205 KONLON 16 329,00
12064 Ležaj - kućišta UCF 205 SKF 2 1.875,00
10450 Ležaj - kućišta UCF 206 (FGC 206) ZVL 4 1.131,00
8895 Ležaj - kućišta UCF 206 KONLON 12 444,00
11997 Ležaj - kućišta UCF 206 LZWB 2 432,00
11176 Ležaj - kućišta UCF 206 TIMKEN 2 1.858,00
10527 Ležaj - kućišta UCF 207 (FGC 207) ZVL 4 1.660,00
10237 Ležaj - kućišta UCF 207 FAG 1 2.724,00
11592 Ležaj - kućišta UCF 207 KONLON 13 546,00
12428 Ležaj - kućišta UCF 207 SKF 2 2.618,00
10456 Ležaj - kućišta UCF 208 (FGC 208) ZVL 4 1.763,00
11604 Ležaj - kućišta UCF 208 KONLON 2 682,00
8887 Ležaj - kućišta UCF 208 LZWB 8 682,00
11649 Ležaj - kućišta UCF 208 TIMKEN 2 2.690,00
11459 Ležaj - kućišta UCF 209 (FGC 209 S) ZVL 2 2.057,00
8581 Ležaj - kućišta UCF 209 FHY 4 898,00
7689 Ležaj - kućišta UCF 210 CX 6 1.632,00
9098 Ležaj - kućišta UCF 211 KONLON 4 1.408,00
11870 Ležaj - kućišta UCF 212 LZWB 2 1.522,00
5994 Ležaj - kućišta UCF 212 WBW 1 1.728,00
12232 Ležaj - kućišta UCF 213 FHY 2 2.202,00
11053 Ležaj - kućišta UCFA 204 NSK 2 2.897,00
11054 Ležaj - kućišta UCFA 205 NSK 2 3.320,00
11091 Ležaj - kućišta UCFB 204/H SKF 2 1.949,00
11092 Ležaj - kućišta UCFB 205/H SKF 2 2.020,00
11219 Ležaj - kućišta UCFB 206/H SKF 2 2.252,00
11830 Ležaj - kućišta UCFC 204 FHY 10 377,00
12065 Ležaj - kućišta UCFC 205 KONLON 4 338,00
11716 Ležaj - kućišta UCFC 206 (LEG 206) KONLON 2 467,00
12390 Ležaj - kućišta UCFC 207 KONLON 4 752,00
6359 Ležaj - kućišta UCFC 207 WBW 2 711,00
9334 Ležaj - kućišta UCFC 208 KONLON 2 744,00
11857 Ležaj - kućišta UCFC 208 LZWB 2 744,00
4162 Ležaj - kućišta UCFC 209 WBF 4 1.035,00
11060 Ležaj - kućišta UCFL 000 --- 2 315,00
12173 Ležaj - kućišta UCFL 001 --- AL 2 332,00
11061 Ležaj - kućišta UCFL 002 --- 5 374,00
11062 Ležaj - kućišta UCFL 003 --- 2 458,00
11063 Ležaj - kućišta UCFL 004 --- 4 623,00
11064 Ležaj - kućišta UCFL 005 --- 2 706,00
11065 Ležaj - kućišta UCFL 006 --- 2 954,00
10251 Ležaj - kućišta UCFL 201 CX 2 458,00
11073 Ležaj - kućišta UCFL 201 FHY 4 368,00
10525 Ležaj - kućišta UCFL 202 FHY 2 368,00
10470 Ležaj - kućišta UCFL 202 KONLON 4 514,00
8899 Ležaj - kućišta UCFL 202 WBF 1 339,00
8860 Ležaj - kućišta UCFL 203 FHY 6 352,00
11771 Ležaj - kućišta UCFL 204 (FMC204) ZVL 2 728,00
9186 Ležaj - kućišta UCFL 204 FHY 12 300,00
11964 Ležaj - kućišta UCFL 204 LZWB 2 294,00
11513 Ležaj - kućišta UCFL 204 TIMKEN 2 1.293,00
3232 Ležaj - kućišta UCFL 205 WBF 4 519,00
11822 Ležaj - kućišta UCFL 205 (FCM 205) ZVL 4 838,00
8637 Ležaj - kućišta UCFL 205 FHY 10 352,00
10720 Ležaj - kućišta UCFL 205 KONLON 3 312,00
12028 Ležaj - kućišta UCFL 205 SKF 4 1.805,00
11629 Ležaj - kućišta UCFL 206 (FMC 206) ZVL 4 1.392,00
10790 Ležaj - kućišta UCFL 206 KONLON 9 432,00
10933 Ležaj - kućišta UCFL 207 BBC-R 4 1.059,00
9111 Ležaj - kućišta UCFL 207 FHY 3 596,00
11907 Ležaj - kućišta UCFL 207 TIMKEN 2 2.249,00
6193 Ležaj - kućišta UCFL 207 WBW 1 620,00
10965 Ležaj - kućišta UCFL 208 BBC-R 2 1.403,00
11699 Ležaj - kućišta UCFL 208 KONLON 4 623,00
10075 Ležaj - kućišta UCFL 208 LZWB 3 623,00
12174 Ležaj - kućišta UCFL 208 TORPOL 4 623,00
12327 Ležaj - kućišta UCFL 209 KONLON 4 761,00
11807 Ležaj - kućišta UCFL 210 FHY 4 996,00
11055 Ležaj - kućišta UCHB 204 NSK 2 3.154,00
11056 Ležaj - kućišta UCHB 205 NSK 2 3.598,00
11775 Ležaj - kućišta UCHB 206 (UCECH 206) NSK 3 4.540,00
10948 Ležaj - kućišta UCP 000 AL --- 2 332,00
10949 Ležaj - kućišta UCP 001 AL --- 2 374,00
10950 Ležaj - kućišta UCP 002 AL --- 2 416,00
10951 Ležaj - kućišta UCP 003 AL --- 2 500,00
10952 Ležaj - kućišta UCP 004 AL --- 2 706,00
10953 Ležaj - kućišta UCP 005 AL --- 2 831,00
10954 Ležaj - kućišta UCP 006 AL --- 2 1.037,00
9009 Ležaj - kućišta UCP 201 FHY 4 431,00
12296 Ležaj - kućišta UCP 202 LZWB 6 364,00
8592 Ležaj - kućišta UCP 203 FHY 1 352,00
11900 Ležaj - kućišta UCP 203 KONLON 6 338,00
8888 Ležaj - kućišta UCP 204 (SGC 204) ZVL 4 770,00
8767 Ležaj - kućišta UCP 204 KONLON 16 303,00
11912 Ležaj - kućišta UCP 204 LZWB 1 303,00
10873 Ležaj - kućišta UCP 205 (SGC 205 s) ZVL 3 810,00
10451 Ležaj - kućišta UCP 205 (SGC 205) ZVL 2 795,00
8686 Ležaj - kućišta UCP 205 FHY 2 359,00
8986 Ležaj - kućišta UCP 205 LZWB 14 329,00
12332 Ležaj - kućišta UCP 205 SKF 2 1.875,00
10452 Ležaj - kućišta UCP 206 (SGC 206) ZVL 4 1.236,00
11983 Ležaj - kućišta UCP 206 LZWB 12 432,00
9228 Ležaj - kućišta UCP 206 TIMKEN 2 1.858,00
10453 Ležaj - kućišta UCP 207 (SGC 207) ZVL 4 1.338,00
9034 Ležaj - kućišta UCP 207 FHY 1 612,00
8896 Ležaj - kućišta UCP 207 KONLON 6 543,00
11923 Ležaj - kućišta UCP 207 LZWB 3 543,00
10205 Ležaj - kućišta UCP 207 TIMKEN 2 2.249,00
10454 Ležaj - kućišta UCP 208 (SGC 208) ZVL 4 1.676,00
8933 Ležaj - kućišta UCP 208 KONLON 12 651,00
8920 Ležaj - kućišta UCP 208 TIMKEN 2 2.636,00
8582 Ležaj - kućišta UCP 209 FHY 4 922,00
8706 Ležaj - kućišta UCP 210 FHY 5 1.036,00
7769 Ležaj - kućišta UCP 210 KONLON 1 934,00
9078 Ležaj - kućišta UCP 211 FHY 2 1.289,00
6655 Ležaj - kućišta UCP 211 WBW 2 1.354,00
9104 Ležaj - kućišta UCP 212 FHY 4 1.632,00
7875 Ležaj - kućišta UCPA 203 WBW 2 558,00
8865 Ležaj - kućišta UCPA 204 LZWB 4 346,00
10330 Ležaj - kućišta UCPA 205 FHY 2 359,00
3285 Ležaj - kućišta UCPA 205 WBW 1 486,00
11892 Ležaj - kućišta UCPA 206 FHY 2 442,00
7319 Ležaj - kućišta UCPA 206 WBW 2 677,00
8827 Ležaj - kućišta UCPA 207 FHY 2 659,00
9262 Ležaj - kućišta UCPA 207 WBW 2 653,00
9010 Ležaj - kućišta UCPA 208 FHY 5 800,00
11738 Ležaj - kućišta UCPA 209 KONLON 2 882,00
11380 Ležaj - kućišta UCT 203 LZWB 2 364,00
11739 Ležaj - kućišta UCT 204 KONLON 3 329,00
8939 Ležaj - kućišta UCT 205 LZWB 12 353,00
11390 Ležaj - kućišta UCT 206 KONLON 6 467,00
9276 Ležaj - kućišta UCT 207 KONLON 4 588,00
10797 Ležaj - kućišta UCT 208 FHY 2 890,00
11772 Ležaj - kućišta UCT 208 LZWB 4 796,00
3289 Ležaj - kućišta UCT 209 WBW 2 1.029,00
10018 Ležaj - kućišta UK 208 K+H WBF 2 616,00
10171 Ležaj - kućišta V 205 (za ležaj 6205 ees-berač) FKL 2 863,00

www.lager032.rs koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti sajta. Ukoliko nastavite sa korišćenjem sajta, smatra se da ste saglasni sa našim uslovima korišćenja, politikom privatnosti i potvrđujete prihvatanje kolačića na njegovim stranicama.

x